O nás

Čo je to maco, prečo maco9, kto je to maco9 a o čo nám ide?

Maco je skratka, obsahujúca počiatočné písmená slov, vyjadrujúcich oblasti obľúbených aktivít, ktorým sa počas voľného času venuje skupina priateľov spod Malých Karpát.

Maco je malokarpatský amatérsky cyklisticko – turistický oddiel.

Maco9 preto, lebo v roku 2009 sa 9 rodín rozhodlo organizovane a koordinovane uskutočňovať svoje športovo – turistické aktivity, ktoré dovtedy uskutočňovali skôr individuálne, alebo sporadicky.

Maco9 je partia nadšencov z okolia Pezinka, ktorých iniciátorom bolo 9 rodín.

A o čo nám ide? O to aby sme sa so svojimi skúsenosťami, doporučeniami, tipmi rozdelili aj s ostatnými záujemcami o turistiku a naopak aby sme vytvorili priestor kde budeme môcť prijímať skúsenosti, doporučenia a tipy aj iných záujemcov o aktívne prežívanie voľného času a udržiavanie si fyzickej a duševnej kondície do neskorého veku.